Monday, 2 August 2010

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ - Μη Διαβίβαση των Στοιχείων σας

Άρθρο 13... Ν. 2472... 1997...

"∆ικαίωμα αντίρρησης. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν.

Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή".

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο... έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ... την μη διαβίβαση... δηλαδή την απαγόρευση πρόσβασης σε τρίτους... οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την οικονομική σας κατάσταση...

Με αυτή την πράξη... ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ καθιστάται ανενεργός...

Η Αίτηση υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ... στο Γραφείο Εξυπηρέτησης... για φυσικά και νομικά πρόσωπα...

Click στις αντίστοιχες αιτήσεις... όπως είναι στην φωτογραφία...

Κατεβάστε την αίτηση... συμπληρώστε την... υπογράψτε μπροστά στον υπάλληλο του ΚΕΠ... και όχι στην Αστυνομία...

Μετά την υπογραφή... κρατείστε έγχρωμο αντίγραφο... για το δικό σας αρχείο... και πάτε κατευθείαν πίσω στο ΚΕΠ... για να καταστήσετε το έγγραφο... επικυρωμένο αντίγραφο... της αίτησης σας...

Τέλος ταχυδρομήστε την αίτηση σας με συστημένη επιστολή... ή στείλτε την με courier...

Φυλάξτε την απόδειξη του ταχυδρομείου... ή του courier... μαζί με το έγχρωμο επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης σας...

Σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο... ο υπεύθυνος επεξεργασίας... είναι υποχρεωμένος... να σας ενημερώσει εγγράφως για τις ενέργεις του... εντός 15 ημερών...

Αν δεν το κάνει... έχετε δικαίωμα να προσφύγετε εις βάρος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και του υπεύθυνου επεξεργασίας... στην Αρχή Προστασίας...

Αν έχετε χρήματα... καταθέστε Ασφαλιστικά Μέτρα και Αγωγή για ηθική βλάβη και παράβαση καθήκοντος... εις βάρος του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και εις βάρος του υπεύθυνου επεξεργασίας...

Ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ φέρει ευθύνη για την συμπεριφορά των υπαλλήλων του... άρα την ηθική σας βλάβη...

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι αυτός που παραβαίνει το κατά τον νόμο καθήκον του...

No comments: